szkolenie tagged posts

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz księgowość

Czy potrzebujemy wsparcia przy prowadzeniu przedsiębiorstwa?

Czasem jest tak, że na czymś się nie znamy i wtenczas poszukujemy specjalisty w danej kategorii, tak by posiadać pewność, że w dobry sposób zajmie się on wszystkimi kwestiami związanymi z prowadzeniem przedsiębiorstwa w danej dziedzinie. Innym przypadkiem powinniśmy wykonać szkolenia, do których nie posiadamy uprawnień oraz wtenczas też musimy poszukać kogoś przyuczonego w tej kwestii.
Czytaj dalej

O BHP

Jednym z obowiązków zatrudniających wynikającym z Kodeksu pracy, jest zagwarantowanie regularnych szkoleń załogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Czytaj dalej

Instruktaże okresowe z BHP

Obowiązkiem pracodawcy jest szkolenie pracowników w zakresie BHP. Zatrudniony powinien przejść szkolenie nie wyłącznie przed dopuszczeniem do pracy, lecz też co jakiś sprecyzowany czas. Chlebodawca ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy własnych pracobiorców. Jednym z objawów tego obowiązku jest obowiązek przeprowadzania szkoleń. Pracodawca nie powinien dopuścić do pracy pracobiorcy nie przeszkolonego w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Chlebodawca ma również obowiązek przeprowadzania instruktaży okresowych. Szkolenia okresowe mają na celu zaznajomienie pracobiorców z nowymi przepisami w zakresie BHP.
Czytaj dalej

Rodzaje szkoleń BHP

Rozróżnia się wstępne jak też okresowe szkolenia BHP. Bez wstępnego instruktażu BHP pracownik nie może przystąpić do wykonywania pracy. Obowiązek zrealizowania instruktaży tyczy się też chlebodawcy. Szkoleniu BHP w przedsiębiorstwie podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na stanowisko i typ wykonywanej pracy. Obowiązek ów dotyczy także osób zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego jak i samego pracodawcy.
Czytaj dalej