szkolenie tagged posts

Instruktaże okresowe z BHP

Obowiązkiem pracodawcy jest szkolenie pracowników w zakresie BHP. Zatrudniony powinien przejść szkolenie nie wyłącznie przed dopuszczeniem do pracy, lecz też co jakiś sprecyzowany czas. Chlebodawca ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy własnych pracobiorców. Jednym z objawów tego obowiązku jest obowiązek przeprowadzania szkoleń. Pracodawca nie powinien dopuścić do pracy pracobiorcy nie przeszkolonego w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Chlebodawca ma również obowiązek przeprowadzania instruktaży okresowych. Szkolenia okresowe mają na celu zaznajomienie pracobiorców z nowymi przepisami w zakresie BHP.
Czytaj dalej

Rodzaje szkoleń BHP

Rozróżnia się wstępne jak też okresowe szkolenia BHP. Bez wstępnego instruktażu BHP pracownik nie może przystąpić do wykonywania pracy. Obowiązek zrealizowania instruktaży tyczy się też chlebodawcy. Szkoleniu BHP w przedsiębiorstwie podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na stanowisko i typ wykonywanej pracy. Obowiązek ów dotyczy także osób zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego jak i samego pracodawcy.
Czytaj dalej

Tłumacz przysięgły w mig i kompleksowo przełoży dla Ciebie wszystkie ważne dokumenty

Wszyscy wiedzą o tym jak istotna może być nauka języków obcych w dzisiejszych czasach. Coraz więcej osób w podeszłym wieku wybiera się na wykłady, aby nauczyć się angielskiego, rosyjskiego, bądź włoskiego.
Czytaj dalej

O BHP

Podstawowym zobowiązaniem pracodawcy wynikającym z Kodeksu pracy, jest obowiązkowe przeprowadzanie regularnych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Czytaj dalej