wiedza tagged posts

Nowoczesne pomysły skierowane dla biznesu.

Aby móc sprawnie zarządzać firmą trzeba czegoś znacznie więcej niż tylko wiedza, odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Bardzo trudno radzić sobie bez współczesnych pomysłów, zwłaszcza tych, które usprawniają prowadzenie wszelkich spraw związanych z finansami.
Czytaj dalej

Zastosowanie ulotek marketingowych

Pierwsze broszurki marketingowe pojawiły się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, wespół z pierwszymi supermarketami. Współcześnie nie tylko przez sprzedawców, ale również przez klientów są postrzegane jako nadrzędny środek komunikacji sieciówek z odbiorcą. Aktualnie nawet nieduże sieci marketów wydają gazetki promocyjne.
Czytaj dalej

Jakim sposobem profesjonalnie rozreklamować wydarzenie medialne?

Nie da się ukryć faktu, że w szerokim zakresie pojmowany marketing jest jedną z najważniejszych dziedzin powiązanych z handlem. Ogólnie wręcz nawet mówi się, że to wyłącznie marketing jest w stanie napędzić naszą działalność gospodarczą, o ile wykorzystamy do tego odpowiednie środki.
Czytaj dalej

Zarządzanie zasobami ludzkimi – Przeczytaj więcej w artykule poniżej!

Analiza nie powinna być tylko pasmem wywiadów, którego produktem będę setki stron zapisów z ankiet oraz zrealizowanych rozmów. Analiza wymagań, to wielka praca, której celem powinno być zrozumienie, a nie tylko opisanie. Jaka jest różnica? Rezultatem analizy, to znaczy zrozumienia zjawiska (pracy firmy itp.) jest wzornik jej logiki działania (logika biznesowa), tenże model – poprawny – pozwala przypuścić co nas czeka (badany jest na prawidłowość losowo wybranymi zdarzeniami w firmie).
Czytaj dalej